Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 24.06.2019
Celkom aktívne prihlásených osôb 1913
Z toho mužov 940 49 %
žien 973 51 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 14 10
26 - 30 68 54
31 - 40 347 278
41 - 50 315 361
51 - 60 132 178
61 a viacej 64 92
Celkom:   940   973
Počet mužov Česko: 664
Slovensko: 272
iné krajiny: 4
Počet žien Česko: 562
Slovensko: 406
iné krajiny: 5
Celkom:   940   973
Podľa vyznania:
Katolícke: 611 579
Evanjelické: 97 113
Evangelikálneho typu: 106 153
Charizmatického typu: 54 88
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 72 40
Celkom:   940   973