Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 12.12.2018
Celkom aktívne prihlásených osôb 1904
Z toho mužov 943 50 %
žien 961 50 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 16 10
26 - 30 76 63
31 - 40 364 308
41 - 50 313 319
51 - 60 114 173
61 a viacej 60 88
Celkom:   943   961
Počet mužov Česko: 664
Slovensko: 275
iné krajiny: 4
Počet žien Česko: 546
Slovensko: 410
iné krajiny: 5
Celkom:   943   961
Podľa vyznania:
Katolícke: 615 566
Evanjelické: 99 108
Evangelikálneho typu: 105 156
Charizmatického typu: 50 91
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 74 40
Celkom:   943   961