Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 21.02.2019
Celkom aktívne prihlásených osôb 1902
Z toho mužov 938 49 %
žien 964 51 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 11 9
26 - 30 61 50
31 - 40 352 273
41 - 50 317 361
51 - 60 131 177
61 a viacej 66 94
Celkom:   938   964
Počet mužov Česko: 663
Slovensko: 271
iné krajiny: 4
Počet žien Česko: 555
Slovensko: 404
iné krajiny: 5
Celkom:   938   964
Podľa vyznania:
Katolícke: 610 566
Evanjelické: 99 108
Evangelikálneho typu: 105 161
Charizmatického typu: 51 90
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 73 39
Celkom:   938   964