Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 24.04.2019
Celkom aktívne prihlásených osôb 1911
Z toho mužov 939 49 %
žien 972 51 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 12 8
26 - 30 65 51
31 - 40 351 281
41 - 50 314 362
51 - 60 132 176
61 a viacej 65 94
Celkom:   939   972
Počet mužov Česko: 663
Slovensko: 272
iné krajiny: 4
Počet žien Česko: 559
Slovensko: 408
iné krajiny: 5
Celkom:   939   972
Podľa vyznania:
Katolícke: 613 575
Evanjelické: 93 109
Evangelikálneho typu: 106 159
Charizmatického typu: 53 89
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 74 40
Celkom:   939   972