Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 25.05.2019
Celkem aktivně přihlášených osob: 1908
Z toho mužů 939 49 %
žen 969 51 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 13 9
26 - 30 67 52
31 - 40 348 281
41 - 50 318 361
51 - 60 130 174
61 a více 63 92
Celkem:   939   969
Počet mužů Česko: 664
Slovensko: 271
jiné země: 4
Počet žen Česko: 559
Slovensko: 405
jiné země: 5
Celkem:   939   969
Podle vyznání:
Katolické: 609 575
Evangelické: 97 110
Evangelikálního typu: 105 155
Charizmatického typu: 54 89
Křesťané nenavštěvující církev: 74 40
Celkem:   939   969