Logo banner

Pobyty Noemi


Pobytov sa môžu zúčastniť nezadaní kresťania z rôznych cirkví a zborov zo Slovenska a Čiech. Môžu prísť aj tí, ktorí nie sú prihlásení v zoznamke.

Program pobytov


Nezameriavame sa len na zoznamovanie. Na pobytu si oddýchnete od všedných dní a porozprávate sa s ľuďmi, ktorí sú v rovnakej situácii. Nájdete nových priateľov a kamarátov. Športové aktivity zaraďujeme podľa ročného obdobia (turistika, cyklistika, vodácke výlety, lyže atď.) Účastníci trávia väčšinu času spoločne a tým prirodzene vznikajú aj príležitosti pre zoznámenie... Večerné programy: Božie slovo, chvály a modlitby, rozhovory. Na týždenných pobytoch vždy máme jeden celý večer modlitieb a chvál. V nedeľu je bohoslužba alebo sa zúčastníme bohoslužieb v mieste konania.