Logo banner

O víře

| zpět na články |

Modlitby za Izrael a pokání z antisemitismu
... Bylo to při jednom z početných zájezdů do Izraele, které od roku 2002 absolvuji jako „Zájezdy lásky a solidarity s Izraelem“...

Stvoř ve mně srdce čisté – vidět Boha
... Náš svět by vypadal zcela jinak než dnes a byl by mnohem lepším místem pro život, kdyby...

Život věčný aneb Něco pro skeptiky :–)
... V lůně jedné ženy se ocitla trojčátka. Jedno bylo malý věřící, druhé malý pochybovač a třetí malý skeptik...

Kam se vytratil zármutek?
... Emoce tak zjitřené, až se stávají bolestí. Akutní, hluboká vnitřní bolest nad stavem, ve kterém se nacházíš ty sám nebo ve kterém je tvé okolí...

Jednota křesťanů
... Mnozí se považují za křesťany, ale bývá veliký rozdíl v tom, jak pravdivě a upřímně žijí svůj život a svůj vztah s Bohem...

Nebát se plakat
... Bolest se v slzách odplaví a přichází vnitřní uzdravení a očištění; přichází odpuštění, potěšení Bohem a uzdravení srdce...

Dar slz
... Dar slz je víc než jenom výsledek utrpení, která někdy zažíváme během života v tomto padlém světě. Dar slz pramení z bolesti a soucitu, které s lidmi prožívá Ježíš...

Viera je záležitosť nášho srdca
... Do jeho rúk spoľahlivo vložíme celý náš život s plnou dôverou...

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!
... povzbuzuje nás, abychom v čase svých nejskrytějších tužeb a potřeb předstoupili před něj...

Boží cesty jsou vyšší než naše cesty
... Věřím, že když Marta a Marie stály před Bohem a viděly, jak silně byl pohnut tím, čím si prošly, něco se i v nich hluboce pohnulo. Něco v nich si vzpomnělo, že Ježíš je Bůh, který je miluje...