Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 24.05.2017
Celkem aktivně přihlášených osob: 1960
Z toho mužů 924 47 %
žen 1036 53 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 17 10
26 - 30 79 73
31 - 40 360 364
41 - 50 304 334
51 - 60 111 174
61 a více 53 81
Celkem:   924   1036
Počet mužů Česko: 648
Slovensko: 269
jiné země: 7
Počet žen Česko: 571
Slovensko: 460
jiné země: 5
Celkem:   924   1036
Podle vyznání:
Katolické: 617 626
Evangelické: 93 112
Evangelikálního typu: 98 159
Charizmatického typu: 49 93
Křesťané nenavštěvující církev: 67 46
Celkem:   924   1036