Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 21.08.2017
Celkem aktivně přihlášených osob: 1938
Z toho mužů 911 47 %
žen 1027 53 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 16 12
26 - 30 78 73
31 - 40 355 356
41 - 50 298 328
51 - 60 110 178
61 a více 54 80
Celkem:   911   1027
Počet mužů Česko: 644
Slovensko: 261
jiné země: 6
Počet žen Česko: 570
Slovensko: 452
jiné země: 5
Celkem:   911   1027
Podle vyznání:
Katolické: 603 618
Evangelické: 95 114
Evangelikálního typu: 97 160
Charizmatického typu: 46 89
Křesťané nenavštěvující církev: 70 46
Celkem:   911   1027