Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 24.06.2019
Celkem aktivně přihlášených osob: 1913
Z toho mužů 940 49 %
žen 973 51 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 14 10
26 - 30 68 54
31 - 40 347 278
41 - 50 315 361
51 - 60 132 178
61 a více 64 92
Celkem:   940   973
Počet mužů Česko: 664
Slovensko: 272
jiné země: 4
Počet žen Česko: 562
Slovensko: 406
jiné země: 5
Celkem:   940   973
Podle vyznání:
Katolické: 611 579
Evangelické: 97 113
Evangelikálního typu: 106 153
Charizmatického typu: 54 88
Křesťané nenavštěvující církev: 72 40
Celkem:   940   973