Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 24.04.2019
Celkem aktivně přihlášených osob: 1911
Z toho mužů 939 49 %
žen 972 51 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 12 8
26 - 30 65 51
31 - 40 351 281
41 - 50 314 362
51 - 60 132 176
61 a více 65 94
Celkem:   939   972
Počet mužů Česko: 663
Slovensko: 272
jiné země: 4
Počet žen Česko: 559
Slovensko: 408
jiné země: 5
Celkem:   939   972
Podle vyznání:
Katolické: 613 575
Evangelické: 93 109
Evangelikálního typu: 106 159
Charizmatického typu: 53 89
Křesťané nenavštěvující církev: 74 40
Celkem:   939   972