Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 15.12.2017
Celkem aktivně přihlášených osob: 1955
Z toho mužů 936 48 %
žen 1019 52 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 18 13
26 - 30 85 73
31 - 40 363 359
41 - 50 301 314
51 - 60 111 180
61 a více 58 80
Celkem:   936   1019
Počet mužů Česko: 665
Slovensko: 266
jiné země: 5
Počet žen Česko: 574
Slovensko: 440
jiné země: 5
Celkem:   936   1019
Podle vyznání:
Katolické: 619 604
Evangelické: 100 111
Evangelikálního typu: 98 168
Charizmatického typu: 48 89
Křesťané nenavštěvující církev: 71 47
Celkem:   936   1019