Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 16.11.2018
Celkem aktivně přihlášených osob: 1905
Z toho mužů 938 49 %
žen 967 51 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 15 10
26 - 30 77 64
31 - 40 359 310
41 - 50 311 324
51 - 60 115 172
61 a více 61 87
Celkem:   938   967
Počet mužů Česko: 663
Slovensko: 271
jiné země: 4
Počet žen Česko: 552
Slovensko: 410
jiné země: 5
Celkem:   938   967
Podle vyznání:
Katolické: 613 566
Evangelické: 96 110
Evangelikálního typu: 104 158
Charizmatického typu: 51 92
Křesťané nenavštěvující církev: 74 41
Celkem:   938   967