Logo banner

Cíle a záměry Noemky

Motivovat do osobního vztahu s Ježíšem Kristem
Povzbuzovat k hledání Božích plánů a do služby Bohu
Vytvářet příležitosti k setkávání