Logo banner

Zoznámené dvojice


Príbehy niektorých zoznámených dvojíc, ktoré sa našli prostredníctvom Noemi. So súhlasom týchto dvojíc sú ich príbehy zverejnené na našich stránkach alebo vo Spravodajoch Noemi.