Logo banner

Vítame Vás na stránkach Noemi


Zoznamka Noemi je určená nezadaným kresťanom hľadajúcim svojho životného partnera. Tým, ktorí – povedané slovami Biblie – hľadajú manžela/manželku od Hospodina. Ľudia zaregistrovaní v zoznamke majú na svojej stránke kontakty ostatných prihlásených, s ktorými vzájomne spĺňajú vyplnené požiadavky; môžu tak spoznať mnohých ľudí v rovnakej situácii, t.j. tých, ktorí sú sami a chceli by to zmeniť.

Noemi je pre všetkým úprimne veriacim, obráteným, znovuzrodeným kresťanom z rôznych cirkví; pre tých, ktorí veria v Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa a nasledujú ho – pozvali Ježiša do svojho srdca, dali svoj život Bohu a chcú hľadať a napĺňať Božie plány, t.j. Božiu vôľu pre svoj život.

Zoznamka Vám síce nemôže sľúbiť, že svojho životného partnera nájdete práve tu (aj keď by sme si to veľmi priali, a mnohí kresťania tu svojho životného partnera nachádzajú), registrácia v zoznamke Vám ale môže priniesť mnoho nových skúsenosti na Vašej ceste hľadania a zoznamovania – či už svojho životného partnera nakoniec nájdete tu, či inde.

Povzbudenie a inšpiráciu môžete načerpať z užitočných podnetov, biblických odporúčaní a ďalších textov. Uvádzame tu námety k prehĺbeniu viery a vzťahu s Bohom – lebo živý vzťah so živým Ježišom Kristom je základom a predpokladom toho, aby nás Pán v našom živote – aj pri hľadaní životného partnera – mohol viesť.

Odporúčame nezadaným zvoliť cestu dlhodobého hľadania partnera; neusilovať nájsť partnera čo najrýchlejšie a za každú cenu ani v situácii, keď nie ste už práve najmladší a boli by ste najradšej už ženatý/vydatá. Veď ide o výsledok, nie o to, ako rýchlo partnera nájdeme. – Ako si budeme s budúcim manželom / budúcou manželkou rozumieť? Budeme sa mať radi? Budeme mať rovnaké životné plány? Alebo naše manželstvo bude len samá hádka, keď každý budeme mať iné predstavy o živote? Doprajme sami sebe aj ostatným dostatok času a kľudu k hľadaniu a rozhodovaniu; nenechajme sa tlačiť časom, ľuďmi ani okolnosťami. Registrácia v zoznamke Noemi je z týchto dôvodov časovo neobmedzená: môžete byť prihlásený/á ľubovoľne dlho, kým nenájdete svojho životného partnera – svojho budúceho manžela / svoju budúcu manželku. Registráciu si môžete kedykoľvek prerušiť a znovu bezplatne obnoviť.

Služby zoznamky sú určené veriacim zo všetkých cirkví a kresťanských zborov zo Slovenskej a Českej republiky. Nemôžu sa prihlásiť ľudia, ktorí patria k sektám, k svedkom Jehovovým, k mormónom atd. (viď ďalšie informácie). Naše služby nemôžu využívať osoby, ktoré hľadajú – v rozpore s Božím slovom – partnera/partnerku rovnakého pohlavia.

Na našich stránkach uvádzame informácie o pobytoch pre nezadaných, ktorých sa môžete zúčastniť alebo ich sami naplánovať a pridať do tejto ponuky. Užívateľom našich služieb odporúčame hľadať zároveň aj v ďalších kresťanských zoznamkách, na pobytoch alebo všeobecne tam, kde sa nezadaní veriaci vyskytujú; nájdu tak nových priateľov a známych, postupne spoznajú mnohých hľadajúcich alebo celých skupín nezadaných ľudí, a jedného dňa nájdu s Božou pomocou toho „pravého“, tú „pravú“ – manžela/manželku od Hospodina.

Či už hľadáte životného partnera alebo nehľadáte, ste v akejkoľvek životnej situácii a ste sami, veríme, že Vám Noemka bude prinášať povzbudenie a že tu zakaždým objavíte niečo, čo Vám pomôže vidieť Vašu situáciu z nového uhla pohľadu, niečo, čo Vás na ceste s Pánom Ježišom, po ktorej idete, povzbudí.


Prajeme Vám pokojný deň prežitý v Božej blízkosti!